Logo Revo Assurantiën

Autoverzekering

Revo Assurantiën kan u helpen bij het vinden van de autoverzekering die past bij uw wensen en waarmee de risico’s van aansprakelijkheid, en eventuele schade aan uw eigen auto gedekt zijn na een aanrijding, brand, diefstal, etc. Hieronder ziet u een aantal mogelijkheden van welke dekkingen er mogelijk zijn.

WA Verzekering
Wettelijke Aansprakelijkheid, deze dekking bent u verplicht (conform de WAM = Wet aansprakelijkheidverzekeringen motorrijtuigen) om af te sluiten op het moment dat u een auto aanschaft en het kenteken op uw naam staat. Enkel schorsing vrijwaard u van deze verplichting. Bij het niet direct afsluiten van een WA verzekering loopt u het risico op een hoge boete! De WA verzekering biedt dekking voor schade die u per ongeluk veroorzaakt met uw motorrijtuig aan een tegenpartij en waarvoor u wettelijk aansprakelijk bent. Een WA verzekering vergoed geen schade aan uw eigen auto. Claims op deze dekking hebben vaak invloed op de no-claim korting.

Beperkt cascoverzekering
Bij deze dekking is uw voertuig o.a. verzekerd tegen Brand, Hagelschade, Stormschade, Bliksemschade, Ruitschade / Ruitbreuk, Ontploffing en als u in aanraking komt met een dier. Deze dekking wordt vaak gekozen voor de wat oudere auto’s (plm 4 – 8 jaar). Claims op deze dekking hebben vaak geen invloed op de no-claim korting.

Volledig cascoverzekering
Bij deze dekking is de schade aan uw eigen voertuig verzekerd als u een aanrijding veroorzaakt (botsen), als u slipt of van de weg raakt, of te water raakt. Deze dekking wordt vaak gekozen bij nieuwe en jonge auto’s. U kunt vooraf kiezen voor verschillende uitkeringen: nieuwwaarde regeling, aanschafwaarderegeling, dagwaarderegeling. Claims op deze dekking hebben meestal invloed op uw no-claim korting.

Het recht op dekking kan komen te vervallen indien er sprake is van :

 • Deelname aan snelheidsritten of wedstrijden
 • (te veel) Alcohol gebruik
 • Schade het gevolg is van slijtage aan uw voertuig

 

Bij schade door een onbekende dader kunt u ook een beroep doen op de casco dekking. Indien u voor deze schade een beroep kunt doen op het Waarborgfonds Motorverkeer dan heeft deze claim geen invloed op uw no-claim, is dit niet mogelijk dan heeft een claim wel invloed op uw no-claim. (Zie website Waarborgfonds)

Wenst u enkel een casco dekking tijdens uw vakantie, dan is dit ook mogelijk, neem

hiervoor contact op met ons kantoor.

Factoren die van invloed zijn op de premie:

 • Gewicht, Bouwjaar, vermogen, merk, type van uw auto
 • De oorspronkelijke nieuwwaarde (Cataloguswaarde, Inclusief / Exclusief BTW)
 • Dagwaarde van uw auto. (Inclusief / Exclusief BTW)
 • Diefstal gevoeligheid van uw auto
 • Van welke klasse beveiliging de auto is voorzien
 • De leeftijd van de regelmatige bestuurder
 • Hoeveelheid kilometers dat er met de auto gereden worden
 • Hoeveel schadevrije jaren de regelmatige bestuurder heeft
 • Of de auto privé of zakelijk gebruikt wordt
 • In welke stad of regio de bestuurder woont

 

Bonus / Malus of No-Claim korting
Dit is een extra korting die u kunt opbouwen als u een jaar schadevrij rijdt. Als U een schade veroorzaakt door uw schuld verliest u één of meerder opgebouwde schadevrije jaren en krijgt u minder korting op uw premie. Wij kunnen u adviseren of het claimen van een schade wel of niet financieel voordelig is voor U.

Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar dan neemt u de opgebouwde schadevrije jaren mee!

Aanvullende verzekeringen zijn:

Ongevallen inzittende verzekering
Bij een aanrijding kunnen U en uw passagiers gewond raken. Als dit lijdt tot (algehele) blijvende invaliditeit of als iemand overlijdt dan is er recht op een uitkering op deze dekking om de financiële schade voor u of uw passagiers te beperken. De schuldvraag is bij deze dekking niet van belang.

Schade-inzittende verzekering
Een schadeverzekering inzittende vergoed de werkelijk geleden schade van de inzittende uit, ook als er geen sprake is van invaliditeit of overlijden. Ook de schuldvraag is bij deze dekking niet van belang.

Rechts- / Verhaalsbijstand verzekering
Met een rechts- of verhaalsbijstand verzekering kunt u en uw inzittende in eerste lijn gebruik maken van juridische hulp om de kosten als gevolg van het ongeval te verhalen op de aansprakelijke partij. De dekking van een rechtsbijstand geeft u nog meer mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op juridische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld bij aankoop, garantie problemen.

Voor informatie van de Klassieker of oldtimer verzekering verwijzen wij u naar de specifieke polis informatie!

Pechhulp verzekering
Pech met uw auto? U kunt altijd rekenen op onze Pechhulpverzekering! De pechhulpdienst komt uw auto repareren. En als dat niet lukt, dan regelen zij vervangend vervoer. Dag en nacht. Wie er ook in de auto rijdt. In sommige gevallen zelfs als u pech krijgt voor uw huis.

Vraag informatie aan over dekking, premie en opzegtermijn.

error: Content is protected !!