Logo Revo Assurantiën

Uitvaartverzekering

70% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering die de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk afdekken. Er zijn steeds meer mensen die tijdens hun leven al vast willen leggen hoe hun begrafenis- of crematieplechtigheid er uit moet zien, en maken hier dan afspraken over of leggen dit vast voor hun nabestaanden. Als er iemand komt te overlijden moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Voor de nabestaanden is het vaak een hele taak om een uitvaart te regelen. Zij hebben al genoeg verdriet en weten soms niet precies wat de laatste wensen van de overledene waren.

Met een uitvaartverzekering kunt u nu al zelf één en ander vastleggen rondom uw begrafenis of crematie. Met een kapitaalverzekering kunt u er voor kiezen om geld vrij te laten komen wanneer u sterft voor het bekostigen van uw laatste reis. Een natura-verzekering daarentegen, regelt en verzorgt de gehele uitvaart zodat deze taak uit handen wordt genomen van uw nabestaanden. Welke uitvaartverzekering u ook kiest, uw nabestaanden blijven op deze manier in ieder geval niet met de hoge kosten van uw uitvaart achter.

Soorten uitvaartverzekeringen:

Natura-uitvaartverzekering
Een natura uitvaartverzekering keert bij overlijden geen geld uit, maar de vooraf afgesproken diensten en producten tot het verzekerde bedrag. Verzekeraars hebben standaardpakketten waaruit u kunt kiezen. De verzekeraar regelt samen met de nabestaanden de uitvaart. Nabestaanden hebben geen omkijken naar de financiële afwikkeling, de uitvaartverzorger stuurt de rekening direct naar de verzekeraar. Indien er ook nog een aanvullend vrij te besteden bedrag is mee verzekerd op de polis, dan kunnen hiermee diensten worden ingekocht die niet gedekt zijn onder het afgesloten pakket.

Natura-sommen uitvaartverzekering
De natura-sommen uitvaartverzekering is voor mensen die niet vast willen zitten aan de standaardpakketten van de verzekeraars, maar wel zekerheid willen dat het geld aan de uitvaart besteed wordt. De vooraf besproken zaken zijn verzekerd en worden uitgevoerd. De verzekeraar regelt zelf geen diensten, de nabestaanden moeten zelfstandig alles regelen met de uitvaartverzorger naar keuze. De nabestaanden kunnen de gemaakte kosten voor de verzekerde zaken bij de verzekeraar declareren tot maximaal het verzekerde bedrag.

Geld-uitvaartverzekering
Bij de geld uitvaartverzekering verzekerd u zich voor een bepaald bedrag dat bedoeld is voor de uitvaartkosten bij uw overlijden. Na overlijden wordt dit bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden om de uitvaart te verzorgen en geheel of gedeeltelijk te betalen. De nabestaande hebben volledig keuze vrijheid hoe zij de uitvaart wensen te regelen.

Naast de uitvaartverzekeringen is het ook mogelijk om de kosten voor een uitvaart af te dekken door een ander soort levensverzekering zoals bijvoorbeeld een Risicoverzekering, Gemengde verzekering, Kapitaalverzekering bij overlijden etc.

Revo Assurantiën helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

Uitvaartverzekeringen verschillen voornamelijk op onderstaande punten:

  • Aanvullende dekkingsmogelijkheden
  • Duur premiebetaling
  • Duur dekking
  • Eventuele (gratis) meeverzekerde personen
  • Hoogte van de uitkering
  • Polisvoorwaarden
  • Premie
  • Premie vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of overlijden
  • Uitkeringswijze (geld, verzorgde uitvaart of combinatie)
  • Winstdeling
error: Content is protected !!