Logo Revo Assurantiën

Levenszekeringen particulier

Met een levensverzekering verzeker je het financiële risico als gevolg van overlijden óf je bouwt kapitaal op gedurende de looptijd van de verzekering. Een levensverzekering keert uit als je overlijdt of als je op een vooraf afgesproken moment nog leeft. Ook zijn er combinatievormen. Voorbeelden van levensverzekeringen zijn: overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, kapitaalverzekeringen, beleggingsverzekeringen en lijfrenteverzekeringen.

Neem contact op met ons op voor een offerte of premieopgave.

Uitvaart-verzekering
Met een uitvaart¬verzekering zorg je ervoor dat je nabestaanden jouw begrafenis of crematie kunnen betalen. Deze levens¬verzekering kent bij aanvang geen einddatum. Wij keren dus altijd een bedrag uit aan je nabestaanden. Hiermee kunnen zij de kosten van de uitvaart en eventuele bijkomende kosten betalen. Daarnaast is er ook nog een uitvaartverzekering die uitkeert in diensten.

De overlijdensrisicoverzekering
Deze verzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Als de verzekerde nog leeft op het moment dat de verzekering afloopt, krijgen de begunstigden niets (en zijn alle premies verloren).

Gemengde verzekering
Dit is een combinatie van de spaar- en risicoverzekering. Bij de “gemengde verzekering” wordt het overeengekomen kapitaal uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum. Deze verzekering keert dus altijd uit.

De kapitaalverzekering
Bij een kapitaalverzekering vindt er een uitkering van een bedrag ineens plaats. Hierbij spreken van van een kapitaaluitkering bij overlijden als er alleen bij overlijden van de verzekerde een uitkering volgt. We spreken van een kapitaaluitkering bij leven als de uitkering volgt bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum. Kapitaalverzekeringen worden vaak afgesloten bij het aangaan van een hypotheek. De uitkering kan dan (deels) gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek.

De rente-verzekering
Bij een renteverzekering komt de verzekering tot uitkering door periodiek een bedrag uit te keren. Hierbij onderscheiden we lijfrente-uitkeringen en erfrente-uitkeringen. Lijfrente-uitkeringen vinden plaats bij het in leven zijn van de verzekerde. Deze vorm wordt vaak gekozen bij het regelen van een (aanvullend) pensioen. Erfrente-uitkeringen vinden plaats zodra de verzekerde overlijdt. Deze vorm wordt vaak gekozen als (aanvullende) nabestaande voorziening.

error: Content is protected !!