Logo Revo Assurantiën

Revo biedt financiële bescherming voor jong en oud!

Levensverzekeringen

Met een levensverzekering verzeker je het financiële risico als gevolg van overlijden óf je bouwt kapitaal op gedurende de looptijd van de verzekering. Een levensverzekering keert uit als je overlijdt of als je op een vooraf afgesproken moment nog leeft. Ook zijn er combinatievormen. Voorbeelden van levensverzekeringen zijn: overlijdensrisicoverzekeringen, uitvaartverzekeringen, kapitaalverzekeringen, beleggingsverzekeringen en lijfrenteverzekeringen.

Schadeverzekeringen

Met een schadeverzekering verzeker je je tegen de financiële gevolgen van schade. Je kunt bijvoorbeeld de spullen in je huis verzekeren tegen waterschade. Je kunt ook een verzekering afsluiten tegen het verlies van inkomen, bijvoorbeeld als je niet meer kunt werken omdat je arbeidsongeschikt bent of als je werkloos raakt.

Zorgverzekeringen

Met een zorgverzekering verzeker je de ziektekosten. De zorgverzekering is voor vrijwel iedereen verplicht. Daarnaast kan je je aanvullend verzekeren, bijvoorbeeld voor fysiotherapie. Zorgverzekeringen vallen onder het toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit.

error: Content is protected !!