Logo Revo Assurantiën

Geen zorgen voor later met een aanvullend pensioen!

pensioenen

Revo Assurantiën adviseert en bemiddeld enkel in individuele pensioenen die middels een vermogensverzekering opgebouwd kunnen worden. Er zijn verschillende soorten werknemerspensioenen. De uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst komen het meest voor, maar je hebt ook de kapitaalovereenkomst. De pensioenpremie wordt vaak door de werkgever en werknemer samen betaald. Kijk op je loonstrook of dit ook voor jou geldt. Lees hier wat de verschillende pensioenregelingen inhouden.

Soorten pensioen:

Middelloonregeling
Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent bij je werkgever en de hoogte van je gemiddelde salaris gedurende deze periode.

Eindloonregeling
Het pensioen hangt af van het aantal jaren dat je in dienst bent en het salaris dat je het laatst verdiende. Deze regeling komt nog maar sporadisch voor. Het is belangrijk om te weten wat je pensioeninkomen wordt. Wacht niet tot vlak voor je pensionering om dit uit te zoeken, want dan heb je weinig tijd en speelruimte om nog iets aan je situatie te veranderen!

De premieovereenkomst of beschikbare premieregeling
Bij een premieovereenkomst weet je welke premie jouw werkgever betaalt aan de pensioenuitvoerder. Omdat de premie wordt belegd of gespaard, is de opbrengst niet zeker. Met de opbrengst van de beleggingen of het spaargeld koop je op de pensioendatum een pensioenuitkering aan bij een verzekeraar die jezelf uitkiest.

De kapitaalovereenkomst
Deze pensioenregeling komt niet zoveel voor. Bij een kapitaalovereenkomst staat de hoogte van het kapitaal als je met pensioen gaat vooraf vast. Het bedrag wordt soms met een winstuitkering verhoogd. Met het kapitaal wordt op de pensioendatum een pensioenuitkering aangekocht. Als je deelnemer bent aan een pensioenregeling dan loop je altijd risico’s. Het is belangrijk om te weten wat je pensioeninkomen wordt. Wacht niet tot vlak voor je pensionering om dit uit te zoeken, want dan heb je weinig tijd en speelruimte om nog iets aan je situatie te veranderen!

Op mijnpensioenoverzicht.nl heb je snel een goed beeld van jouw AOW en pensioen.

error: Content is protected !!