Logo Revo Assurantiën

Wij helpen u met de beste financiering!

Financieringen

Als je geld nodig hebt, kun je een lening afsluiten. Lenen betekent dat je geld krijgt dat je later moet terugbetalen. Je leent geld bij een kredietverstrekker, of bij een bank.

Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste financiering!

Soorten financieringen:

Doorlopend krediet
Bij een doorlopend krediet heb je een kredietlimiet. Dat is het bedrag dat je maximaal mag lenen. Maar je hoeft het niet in een keer te gebruiken. Je mag steeds een beetje geld opnemen van het krediet. Net zo lang tot je de kredietlimiet bereikt. Heb je het maximale bedrag geleend en heb je daarna weer wat terugbetaald? Dan kun je weer lenen tot aan de kredietlimiet. Een doorlopend krediet is vooral makkelijk als je niet meteen al het geld nodig hebt. Of als je niet weet hoeveel geld je nodig hebt.

Persoonlijke lening
Een persoonlijke lening is een niet-doorlopend krediet. Bij een persoonlijke lening maak je de volgende afspraken:

  • Je spreekt af hoe lang de lening duurt. Dit is de looptijd.
  • Je spreekt af hoe hoog de rente is.
  • Je spreekt af hoeveel rente je betaalt. Dit is de kredietvergoeding. Je weet dus precies hoeveel je moet betalen en wanneer.

 

WOZ krediet
Een WOZ krediet is een geldlening met als onderpand de overwaarde van uw eigen woning en kan als een interessant alternatief van een 2e hypotheek gezien worden. Het grote voordeel van een WOZ krediet t.o.v. een 2e hypotheek is dat u niet naar een notaris hoeft te gaan en er geen taxatierapport nodig is. Het overleggen van een WOZ-opgave van uw gemeente is veelal toereikend.

Huurkoop
In Nederland is huurkoop een speciale vorm van koop op afbetaling. Het verschil met de “gewone” koop op afbetaling is dat bij huurkoop de koper pas eigenaar van het gekochte wordt nadat de laatste termijn is voldaan (dus: nadat de lening volledig is afgelost). Zolang dat niet is gebeurd, mag de koper het gekochte niet verkopen of verhuren, en de koper is bovendien aansprakelijk voor eventuele schade.

Financial lease
Financial lease is een vorm van lease die meer lijkt op huurkoop. De looptijd van de leaseovereenkomst is over het algemeen gelijk aan de economische levensduur van de geleasede zaak. Het economisch risico ligt hier bij de lessee, en deze neemt de zaak wel op zijn balans op. Aan het einde van de leaseperiode heeft de lessee het recht (of soms: de plicht) om het juridisch eigendom van de geleasede zaak te verwerven tegen betaling van de (lage) boekwaarde van dat moment.

error: Content is protected !!